Fermid

Eimuri toodanguks on kvaliteetsed puitfermid, sarikad, talad ja keerulised kelpkatused. Katusefermide detailid ühendatakse ogaplaatidega.  Tehases valmistatud ogaplaat-katusefermid võimaldavad majakatuse kiiret püstitust. Eriti mugav on püstitada fermidest katusesõrestiku keeruka kelpkatuse puhul.

Fermide valmistamisel kasutame ainult kuivatatud hööveldatud ja tugevus-sorteeritud puitu, milleks on eurostandardi EN338 okassaepuit tugevusklassiga C24. Fermide ühendamiseks kasutame 1,3 mm pakksuseid Risteki (Lahty Levy), Mitek´i või Kartro  ogaplaate. Eimuri fermide tootmisele on omistatud Inspecta Estonia OÜ poolt CE sertifikaat.

Meie tehases saab valmistada väga pikki puidust katusekandureid: pikkusega kuni 25meetrit.

Fermid toodame spetsiaalse ogaplaatpressi abil kuivas tootmishallis.

Katusefermid pakime metallist pakkelindiga sobiva suurusega pakkideks, mida on käepärane tõsta veoki peale ja hiljem sealt  objektil maha või otse katusele tõsta.

Sarikad on fermide eelkäijad. Katusesarikad ühendatakse objektil pennidega. Fermide puhul tehakse see töö sisuliselt tehases valmis.

Eimuri ferme projekteerib  Mait Jürgens Pahka Puitmajast. Projekteerimisel teeme tugevusarvutused vastavalt lumekoormusele ning katusekattematerjalile.

Ettevõtel on ogaplaatsõrestike tootmikogemused aastast 1992.

Eimuri ogaplaatfermide ja konstruktsioonide eelised:

  1.  Eimuri puitkonstruktsioonid valmivad kuivas tootmishallis, mis tagab hea kvaliteedi.
  2. Ferme projekteerib pikaajalise kogemusega (üle 20 aasta) insener   vastava programmi abil. Projekteerimisel valmib ökonoomne ja parim katusekonstruktsioon.
  3. Hea projekteerimise tulemusel on materjali kokkuhoid ligi 30% võrreldes platsil ehitatud katusega.
  4. Fermide valmistamisel kasutame spetsiaalseid  seadmeid.
  5. Paigaldus lihtsalt ja kiirelt. 
  6. Fermide paigaldaja ei pea omama eriteadmisi
  7. Fermide kiirem püstitus parema kvaliteediga ja parema hinnaga.
  8. Paigaldusest ei jää jäätmeid.
  9. Fermide ja ogaplaattalade vahele saab lihtsalt paigaldada juhtmeid ja torusid.

Kuidas valida õige katusefermide tootja 

Õige katusefermi tootja valimine hõlmab süstemaatilist protsessi, et tagada teie konkreetsetele vajadustele parim sobivus. Alustuseks tehke kindlaks oma projekti nõuded, nagu soovitud sõrestiku tüüp, ulatuse pikkus, kandevõime ja kõik unikaalsed disainisoovid. Kaaluge selliseid tegureid nagu hind, tarneajad, tarnevõimalused ja müügijärgne tugi. Otsige puidutööstuses väljakujunenud ja tugeva mainega ettevõtteid. Valige alati pikema ajalooga katusefermide tootja.

Eimur– teie usaldusväärne partner puitkatusefermide alal. Oleme Eimuris ülimalt uhked oma teadmiste ja pühendumuse üle pakkuda kvaliteetseid ogaplaatsõrestike tootmislahendusi. Keskendudes järeleandmatult täppisehitusele ja klientide rahulolule, on meist saanud majaehitajate usaldusväärne partner Eestis ning põhjamaades.

Mis on puidust fermide ja talade maksimaalne pikkus? 

Puidust sõrestiku maksimaalne pikkus võib varieeruda sõltuvalt mitmest tegurist, sealhulgas konstruktsioonist, kasutatavast konkreetsest puiduliigist ja konstruktsiooni koormusnõuetest. Üldiselt võivad puitfermid ulatuda mõnest meetrist kuni 25 meetrini või rohkemgi. Väiksemate kodude puhul on puitfermide sildevahe tavaliselt 6–12 meetrit. Suuremate äri- või tööstushoonete puhul võivad puitfermid isegi ületada 18 meetrit või rohkem. Kui aga sildeulatus suureneb, muutub fermide konstruktsioon keerukamaks, mis nõuab täiendavaid tugesid või erilisi insenerilahendusi. Konkreetse projekti jaoks sobiva puitsõrestiku pikkuse ja konstruktsiooni määramiseks on hädavajalik konsulteerida fermide projekteerija või tootjaga, kes suudab teha täpsed arvutused ja tagada ehitusnormide järgimise.

Milline on peaks olema puitfermide samm?

Fermide vaheline kaugus ehk fermide samm on ehitamisel oluline kaalutlus, kuna see mõjutab katusesüsteemi konstruktsiooni terviklikkust ja toimivust.

Üldiselt määratakse sõrestike vaheline kaugus tavaliselt ehituseeskirjade ja insenerinõuannetega. Eestis on elamuehituses levinud vahekauguseks 900 mm . Maksimaalne sõrestiku sarikate vahe on 1200 mm. Lamekatustel on fermide samm 400-600mm.

Siiski on oluline märkida, et tegelik vahemaa võib varieeruda sõltuvalt projekti konkreetsest konstruktsioonist ja koormusnõuetest. Näiteks pikemate vahekauguste või raskemate koormuste korral võib koormuse õige jaotuse ja konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks vajada suuremat vahekaugust. Sel juhul peab arvestama ka suurema roovitusega.

Jäika ja stabiilse katusekonstruktsiooni loomiseks tuleb katusefermid kinnitada. Kui tugi on ära jäetud, valesti paigutatud või halvasti kinnitatud, võivad üksikud fermid deformeeruda ning mõnel juhul võib kogu katus ebaõnnestuda. Täiendavate nõuannete saamiseks pidage nõu oma fermiprojekteerijaga.

Katusefermide ohutu ladustamine 

Katuseferme saab ohutult hoiustada vertikaalselt või horisontaalselt maapinnast kõrgemale tõstetuna. Ükskõik millist meetodit kasutatakse, ei tohi puidust konstruktsioonid olla otseses kontaktis maapinna või taimestikuga. Need peavad olema paigutatud nii, et vältida moonutusi, ja kokkuvarisemise vältimiseks tuleks fermid kindlalt toestada. Sõrestiga sarikate tarnimine tuleks korraldada nii, et kohapeal ladustamise aeg oleks minimaalne. Puidust konstruktsioone ei tohiks katta kilega. Kile alla tekib kondents, mis muudab puidu pehmeks.  Vertikaalselt hoiustamisel tuleb kandurid paigutada nii, et need tagaksid sobivate tugipostidega kindla ja turvalise toe. Horisontaalselt hoiustamisel tuleks moonutuste vältimiseks paigutada tasapinna kandurid iga sõrestikusõlme vahele. Ükski teine fermide ladustamisviis ei sobi, välja arvatud juhul, kui projektis on ette nähtud alternatiivne ajutine tugikoormus.

Fermide paigaldadamine

Katusefermid paigaldatakse fermiplaani ja fermide jooniste alusel. Ferm kinnitatakse müürilati külge 90x90x60 tugevdatud nurgikutega. Nurgikuid paigaldatakse 2tk iga fermi toepunkti kohta. Nurgikud kinnitatakse 4×40 ankrunaeltega – 8 tk nurgiku kohta.

Pärnu mnt.102, Tallinn 11312
E-post: info@eimur.ee
MÜÜK: (+372)53 009 101,  ÜLD:(+372)5130374

Helista meile