eesti keeles in english suomeksi germany sweden russia latvia
Firmast Kardinad Majad Kontakt
 

Ehitamiseks vajalikud dokumendid

 • Projekteerimise tingimused (projekteerimisluba), mille väljastab kohalik omavalitsus.
 • Krundi geodeetiline alusplaan (topogeodeetiline alusplaan), mille väljastab kohalik omavalitsus või krundi müüja või tellitakse geodeetidelt.
 • Tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilised tingimused:
  - Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused. Saadakse trasside omanikult nõusolek liitumiseks või kaevu ehitamise luba vastavalt projekteerimise tingimustele.
  - Elektrivarustuse tehnilised tingimused, väljastab elektrienergia müüja.
 • Piiriprotokoll, saadakse kohalikust omavalitsusest, krundi / kinnistu müüjalt.
 • Kinnistusse kandmise otsus tellija nimele või krundi ostu-müügilepingust ärakiri.
 • Väljavõte vastava piirkonna detailplaneeringust.
 • Maaüksuse (katastriüksuse) plaan

 •    

      Eimuri elementmajad
      Majaelemendid
      Katusefermid
      Kvaliteet ja garantii
      Vajalikud dokumendid
      Projekteerimine
       1-korruselised
       - Eimur -1- 80
       - Eimur -1- 86
       - Eimur -1-107
       - Eimur -1-109
       - Eimur -1-110
       - Eimur -1-119
       - Eimur -1-120
       - Eimur -1-150
       1,5-korruselised:
       - Eimur -1,5- 73
       - Eimur -1,5-109
       - Eimur -1,5-111
       Majad nõlvakule
       - Eimur -1-M119
       - Eimur -2-M145
       Rida-ja paarismajad

       - Eimur -2-R102
       - Eimur -2-R106
       - Eimur -2-R57
       - Eimur -2-R66
      Paketid
      Hinnad
      Maksetingimused
      Ehitusaeg
      Turud
      Galerii